Oferta badań:

Badania sportowo – lekarskie
Badania sportowe to specjalistyczne badania lekarskie, które mają potwierdzić stan zdrowia osób trenujących wyczynowo. Dzięki pomyślnemu przejściu tych badań, sportowcy mogą być dopuszczeni do treningów i zawodów, a ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych na skutek nadmiernej aktywności fizycznej zostaje zminimalizowane.

 

Badania dla kierowców i kandydatów na kierowców
Są to obowiązkowe badania lekarskie, którym poddawani są kierowcy lub osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a mające na celu stwierdzenie, czy ich stan zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i uczestniczenie w ruchu drogowym.

 

Badania do pozwolenia na broń
Badania do  broni – badania lekarskie obejmujące ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu.